HDP iddianamesini iade kararını gerekçesiyle Yargıtay’a gönderdi

HDP iddianamesini iade eden Anayasa Mahkemesi, gerekçesini açıkladı. AYM iddianemeyi “Yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır” hükmüne aykırı buldu. HDP’nin kapatılması talebiyle Yargıtay Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi oybirliğiyle iade etme kararı alan Anayasa Mahkemesi, kararı gerekçesiyle birlikte Yargıtay’a gönderdi. Karar Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde de yayınlandı. Kararda, iddianamedeki...
15.04.2021
0
bursa escort
bursa escort