Ankara Kent Konseyi’nin genel kuruluna yürütmeyi durdurma

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ankara Kent Konseyi’nin seçimli genel kuruluna çağırılmayan meslek örgütleri kurulu yargıya taşıdı. Mahkeme konseyin seçimli genel kuruluna ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, belediyenin mahkeme kararını bir ay içerisinde uygulaması ve yeniden genel kurul kararını gündemine almasının beklendiğini ifade etti. Ankara Büyükşehir...
03.05.2020
0
bursa escort
bursa escort